معرفی دکتر

دکتر امیر مقدادی

جراح دندان پزشک

فارغ التحصیل در رشته دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی Stomatology در سال ۲۰۰۲ – DDS – MD – دانشگاه Comenius

دو دهه سابقه کار حرفه ای در زمینه های مختلف دندانپزشکی

شرکت و گذراندن دوره های مختلف تکمیلی و فلوشیپ در زمینه های  لیزر – دندانپزشکی زیبایی – دندانپزشکی دیجیتال- درمان‌های زیبایی کامپوزیت و سرامیک – 

عضو آکادمی دندانپزشکان زیبایی اروپا

عضو International Association For Dental Research (IADR)

دکتر مقدادی

دوره های پیشرفته ایمپلنت های دندانی

- Zimmer Biometric Dental (USA)
- Astra tech (Sweden)
- Biohorizons ( USA)
- Strauman (swiss)
- Intra lock (USA)

دوره کامپوزیت

- Direct composite veneering system ( componeer ) Martin Luther university Halle-Wittenberg (Germany)